Probleemsituatie

Begeleiding van studenten met psychiatrische aandoeningen

2Logischerwijs zijn docenten geschoold om antwoorden te geven op onderwijskundig en pedagogisch vlak, maar wat als studenten komen met vragen als “Hoe kan ik iemand leren begeleiden die net zo chaotisch (bv. ADHA) is als ik zonder dat ik daar in mee ga? ” of “ Ik raak zo snel overspoeld door prikkels, dat leren een opgave wordt, wat moet ik hiermee?”. Boekenkennis van bepaalde aandoeningen is hierbij niet genoeg.  Sommigen studenten worden overvallen door de heftigheid van bepaalde aandoeningen, reageren zoals ze in de boeken geleerd wordt ( nooit reageren als een persoon met BPS boos wordt ) of lopen tegen het feit aan dat iemand in hun omgeving of, nog spannender, zij zelf, wel erg veel kenmerken delen met de cliënt waar hij of zij mee gewerkt heeft die ochtend.

Is het de taak van een docent om deze student te begeleiden? Is het eerlijk om te verwachten dat een docent begrijpt wat deze student doormaakt en adequaat te begeleiden zonder ervaring te hebben hoe het is om te studeren, geconfronteerd te worden met je eigen beperkingen op je stage, op school en thuis en toch je doel te bereiken?

Het eerste gedeelte, namelijk voorlichting geven aan en het coachen van studenten vanuit cliëntenperspectief is een prachtig onderdeel van het takenpakket van de professionele ervaringsdeskundige. In ons eindwerkstuk willen we ons echter richten op het tweede vraagstuk. Hoe kunnen wij als professioneel ervaringsdeskundigen een bijdrage leveren in het begeleiden van studenten met een psychiatrische aandoening? We willen een stap de goede richting in doen door te onderzoeken hoe deze studenten begeleid kunnen worden zodat ze hun doel kunnen bereiken.

Adequate begeleiding, grote noodzaak

Onderzoeksinstituut Verwey Jonker schatte na onderzoek in 2001 dat in het Hoger Beroepsonderwijs alleen al 23.000 a 29.000 studenten zijn met enkel psychiatrische problemen. De leeftijdscategorie van deze studenten ( 17- 25 ) is de leeftijd waarin de meeste psychiatrische aandoeningen worden ontdekt, met name omdat de symptomen dan verergeren of zich steviger openbaren. Dit betekent dat er jongere leerlingen zijn, bijvoorbeeld op MBO, HAVO, VWO etc. die met klachten rondlopen, maar nog niet precies weten wat er met ze aan de hand is, maar toch graag hun opleiding tot een goed einde willen volbrengen zonder te verdrinken.

Op veel scholen zijn speciale centra waar leerlingen die ofwel een lastige thuissituatie hebben, of met persoonlijke
beperkingen te maken hebben, terecht kunnen. Studenten begeleiders, decanen, adviseurs doen goed werk om deze studenten binnen de mogelijkheden van de onderwijsinstelling te begeleiden. Wij willen kijken welke rol de ervaringsdeskundige kan spelen binnen deze
mogelijkheden. Ook kijken we naar de mogelijkheden bij derden om de stress situaties beter te kunnen hanteren. Relatiegeschenken.be heeft diverse soorten anti-stress promotieartikelen.

2stress*Wat is geconstateerd (feitelijk probleem)?
Er is een gebrek de inzet van ervaringskennis bij het begeleiden van studenten met een psychiatrische problematiek. Dit hebben wij met name geconstateerd bij het nagaan van de ervaringsverhalen van onszelf, andere studenten en professional uit het werkveld, zoals bovengenoemde docent.
*Wat is de aanleiding van deze situatie/probleem?
Het gesprek met een docent op een SPW4 opleiding bracht dit probleem aan de orde. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat ervaringswerkers nog niet structureel worden ingezet omdat ervaringsdeskundigheid nog een relatief nieuw gegeven is.
* Wat is de wenselijke situatie?
Ervaringswerkers die samen met de huidige begeleiders deze studenten gaan begeleiden zodat er driedimensionale hulp geboden kan worden.