Doelstelling

Vanuit de probleemstelling hebben wij een doel geformuleerd waarmee volgens ons tot de ideale situatie gekomen kan worden:

Wij tonen de meerwaarde aan die coaching met ervaringsdeskundigheid heeft voor studenten met psychische problemen in het MBO welzijnssector.

Als aanvulling willen we nog even benoemen dat het gaat om het kennisdomein van onze ervaringsdeskundigheid, die wij als coach en begeleider inzetten. De functie ervaringsdeskundige coach voor studenten met psychische problemen is een gegeven wat hieruit zou kunnen vloeien. We willen ook door inzicht te geven in onze visie en manier van werken, handvatten geven aan begeleiders/coaches die niet ervaringsdeskundig zijn, maar toch via deze visie willen werken.

Brainstorm

Hierna stelden wij een aantal vragen om een kader te scheppen van waaruit wij naar de probleemstelling willen kijken en hoe wij hierop een toekomstgerichte aanpak kunnen formuleren, die een meerwaarde kan zijn voor de begeleiding van studenten met een psychiatrische problematiek gebaseerd op onze visie en onze ervaringsdeskundigheid.

Wij stelden ons onder andere de volgende vragen:
* Tegen welke problemen lopen studenten met een psychiatrische problematiek aan?
* Hoe wordt er nu begeleiding gegeven aan deze doelgroep?
* Wat zou de aanvulling van onze visie en aanpak kunnen zijn tegenover de bestaande begeleiding die nu gegeven wordt?
* Welke theoretische kennis hebben wij meegekregen vanuit de opleiding over “begeleiden” en welke methode van begeleiden sluit het meest aan bij onze visie als ervaringsdeskundigen?
* Wat weten wij uit eigen ervaring over dit onderwerp?
* Zijn er in de huidige zorg/ coaching/ begeleiding al manieren gevonden waarin onze visie al in de praktijk wordt gebracht?
* Wat zijn gedachtes van verschillende betrokken partijen hierover? ( studenten, ex-studenten, begeleiders, coaches, ervaringsdeskundigen etc. )
* Wat betekent verandering, groei en herstel?

In een brainstorm hebben wij ons over deze en andere vragen gebogen en waren de basis voor de uitwerking.